15.02.2020

1. Kolekcjonerska Giełda Minerałów i Skamieniałości


Zapraszamy na 1. Kolekcjonerską Giełdę Minerałów i Skamieniałości organizowaną pod patronatem Rektora AGH prof. Tadeusza Słomki przez Muzeum Geologiczne AGH. Wydarzenie odbędzie się 15 lutego 2020 r. w Budynku Głównym AGH (bud. A-0). Rozpoczęcie o godz. 10.00. Wstęp dla wystawców oraz dla zwiedzających jest darmowy.

 

ZASADY UDZIAŁU DLA WYSTAWCÓW

1. Jako Wystawcy mogą wziąć udział osoby chcące zaprezentować swoją kolekcję, z możliwością sprzedaży lub wymiany należących do nich okazów.
2. W wydarzeniu nie mogą wziąć udziału osoby sprzedające wyłącznie biżuterię.
3. Jeśli kolekcjoner chce zademonstrować jako element ekspozycji biżuterię wykonaną z kamieni naturalnych (np. dla porównania), to nie mogą one stanowić więcej niż 20% powierzchni wystawienniczej.
4. Kolekcjoner może zaprezentować jedynie okazy naturalne, niebarwione, nieulepszane w sposób termiczny, chemiczny i tym podobne. Dopuszczalna jest prezentacja i/lub sprzedaż zgładów.
Jeśli na stanowisku pojawią się okazy hodowlane, barwione, czy przerabiane w sposób mający wprowadzić w błąd potencjalnego kupującego organizator zastrzega sobie prawo do upomnienia. Jeśli po upomnieniu okazy takie nie zostaną schowane, to w dalszym kroku organizator zastrzega sobie prawdo do likwidacji takiego stanowiska oraz wpisanie Wystawiającego na "czarną listę".
5. Prezentowane mogą być okazy petrologiczne, mineralogiczne, paleontologiczne oraz meteoryty.
6. Każdemu Kolekcjonerowi, który w odpowiednim terminie zgłosi się z chęcią udziału w wydarzeniu w charakterze Wystawcy przysługuje darmowe 2 metry bieżące stołu. Nie przewidujemy możliwości dokupienia powierzchni wystawienniczej.
7. Zgłoszenia należy przesyłać w terminie od 02.12.2019 do 10.01.2020.
8. Termin 10 stycznia 2020 roku jest nieprzekraczalny i zgłoszenia po terminie należy uznać za odrzucone.
9.  Zgłoszenia dokonać można wysyłając mail na adres: muzeumgeologiczne@agh.edu.pl
10. W mailu należy umieścić informacje: Imię i nazwisko wystawcy, opis ogólny prezentowanych przedmiotów/kolekcji, adres do korespondencji, numer telefonu.
Powyższe dane będą wykorzystywane jedynie w celu rejestracji Wystawcy. Dane nie będą przekazywane osobom/podmiotom trzecim.
11. Wysłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem. Potwierdzenia przyjęcia będą rozsyłane od 13 do 16 stycznia 2020.
12. Osoby chcące wziąć udział w charakterze Wystawcy zobowiązani są do śledzenia strony Facebook Muzeum Geologicznego WGGiOŚ AGH, ponieważ tutaj najszybciej będą pojawiać się ważne informacje.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, a o ewentualnej zmianie niezwłocznie powiadomi za pośrednictwem wydarzenia na Facebook "1st Collector's sale exhibition".